PT INDONESIA CHEMICAL ALUMINA


Produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan diantaranya adalah :

1. Alumina
1.1  Fine & Extra Fine Particle Size
1.2 Low Soda
1.3  Thermally Reactive

2. Aluminum Hydroxide
2.1  Standard & Coarse Particle Size
2.2  Fine & Extra Fine Particle Size
2.3  HP Processing (Heat-proof Grade)
2.4  Specialty Process
2.5  High Whiteness